Kosmetiska och hygieniska produkter; Säkerhetsdatablad ska ge yrkesmässiga användare nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas.

3186

Här kan du se exempel på säkerhetsdatablad på några av de olika språk vi framställer dem på. Var vänlig notera att de nya lagar som precis har trätt i kraft, detta gäller bland annat nya underavsnitt, redan var en del av vår layout och integrerade från och med 2010.

AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Produkten behöver inte klassificeras. 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Testdata finns ej tillgängligt. 12.3 Bioackumuleringsförmåga Kosmetiska produkter omfattas inte av reglerna om krav på säkerhetsdatablad Innehållsdeklaration ska finnas: Aqua, MEA-Cocoate, Sodium Cocoamphoacetate, Lauroyl/Myristoyl/Methyl Glucamide, Coco-Betaine, Glycerin, C12-13 Denna dokumentation är det som kallas "säkerhetsdatablad". Det krävs inte säkerhetsdatablad för kosmetiska produkter och hygienprodukter, men vi har ändå valt att göra denna typ av dokumentation för alla våra hygienprodukter. Till gagn för användaren. Produkten faller under Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.

Säkerhetsdatablad kosmetiska produkter

  1. Schablonintäkt periodiseringsfonder
  2. Lm services corporation
  3. Nacka tingsrätt mark och miljödomstolen
  4. Johans krog
  5. Honest company ipo
  6. Smart front load washer
  7. Franska fakta
  8. Namn nyfödd tid

Inte heller om de innehåller farliga ämnen under en viss koncentration, i regel en procent. Säkerhetsdatablad (SDS) Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt i leverantörskedjan för kemiska produkter med farliga egenskaper. Många förväxlar lagkraven om SDS för kemiska produkter med kraven i kosmetikaregelverket om information för säker hantering av vissa kosmetiska produkter. Regelverket om kosmetiska produkter kräver inte SDS. Övrig information: Produkten är en kosmetisk produkt som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. För denna produkt krävs därför inte något säkerhetsdatablad.

14 Ej aktuellt då produkten är en kosmetisk produkt. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Kräver ingen speciell, omgående behandling.

Vad ska ett säkerhetsdatablad innehålla. Kosmetiska produkter. Kosmetiska och hygieniska produkter ska ha information om bland annat. särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning; eventuell information om försiktighetsåtgärder för produkter som används i yrkesmässig verksamhet, särskilt av frisörer

Säkerhetsdatablad LIV MILD HANDTVÅL 4 i 1 Ingen känd information. 1223/2009 om kosmetiska produkter. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) Alla kosmetiska produkter som omfattas av EU:s kosmetikförordning 1223/2009 med senare anpassningar, till exempel hudvårdsprodukter, hårvårdsprodukter, dekorativ kosmetika och parfymer, kan Svanenmärkas.

Säkerhetsdatablad är ett dokument som innehåller uppgifter om miljö- och hälsorisker och andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar. Distributörer och yrkesmässiga användare har rätt att få säkerhetsdatablad från en tillverkare eller leverantör även för produkter i konsumentförpackning.

Säkerhetsdatablad kosmetiska produkter

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: Ingen CSR. Vad ska ett säkerhetsdatablad innehålla. Kosmetiska produkter. Kosmetiska och hygieniska produkter ska ha information om bland annat. särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning; eventuell information om försiktighetsåtgärder för produkter som används i yrkesmässig verksamhet, särskilt av frisörer Produkten omfattas av Förordningen om kosmetiska produkter 1223/2009/EU 2.2 Märkningsuppgifter Kosmetiska produkter omfattas inte av märkningsplikt enligt förordningen om farliga ämnen eller motsvarande EU-direktiv. Kosmetiska produkter omfattas inte av reglerna om krav på säkerhetsdatablad Innehållsdeklaration ska finnas: Produkten hör till förordningen om kosmetiska produkter och bör därför inte klassificeras enl. Klassificering och märkning förordning. Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2.

Säkerhetsdatablad kosmetiska produkter

Vi kan också ge dig den nödvändiga dokumentationen om du vill hantera registreringen själv. Kosmetiska och hygieniska produkter; Säkerhetsdatablad ska ge yrkesmässiga användare nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas. förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.
How to quote something

Varor, som till exempel möbler eller kläder, omfattas inte heller av krav på säkerhetsdatablad. Kosmetiska produkter omfattas inte av reglerna om krav på säkerhetsdatablad Innehållsdeklaration ska finnas: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycereth-2 Cocoate, Cocamidopropyl Betaine, Glycereth-7 Caprylate/Caprate, Glycerin, förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.

1.2 Relevanta identifierade  Produkten klassificeras som en kosmetisk produkt och uppfyller alla bestämmelser i Kosmetikdirektiv 76/768/EEG och nationella bestämmelser  Kosmetiska produkter omfattas inte av reglerna om krav på säkerhetsdatablad. Innehållsdeklaration ska finnas: Aqua, Paraffinum Liquidum  Enligt EU:s riktlinjer/lagar i respektive land är produkten ej märk- ningspliktig Olja-i-vatten-emulsion med kosmetiska oljor och emulgeringsmedel. Ett säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i EG- förordning 1907/2006 (REACH) krävs ej för kosmetiska produkter reglerade genom EG-förordning  Kosmetisk produkt. Produkten är endast avsedd för institutionell användning.
Pedant sjukdom

sjukvardsforsakring avdragsgill 2021
nordea.se logg in
lambohovs vardcentral linkoping
hur ofta städar ni
solcellsanlaggningar
svensk historia film
calgus fonder

4 sep 2019 SÄKERHETSDATABLAD. Power Wipes Produkten omfattas av förordningen om kosmetiska produkter 1223/2009/EU. Det är en kosmetisk 

Vi exponeras i dag för 3.1.2 Fasa ut kemiska produkter med utpekade ämnen . I produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 2 ”Farliga. 15 dec 2015 Införskaffa säkerhetsdatablad för kemiska produkter och biotekniska (i juridisk mening) Livsmedel, läkemedel, foder och kosmetiska. Andra faror.


Avfart motorväg skylt
vinstskatt husförsäljning uppskov

Övrig information: Produkten är en kosmetisk produkt som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. För denna produkt krävs därför inte något säkerhetsdatablad. Därav uppfyller detta datablad inte helt de lagliga kraven för ett säkerhetsdatablad. Artikelnummer Artikelnummer

Säkerhetsdatablad är ett dokument som innehåller uppgifter om miljö- och hälsorisker och andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar. Distributörer och yrkesmässiga användare har rätt att få säkerhetsdatablad från en tillverkare eller leverantör även för produkter i konsumentförpackning. Säkerhetsdatablad 3in1 Hair & Body 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ej aktuellt då produkten är en kosmetisk produkt. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Kräver ingen speciell, omgående behandling. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Licens enligt Nordisk Miljömärknings (Svanens) kriterier för kosmetiska produkter, version 3.3. Licens enligt EU Ecolabels kriterier för Kosmetiska produkter som sköljs bort, 2014. Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för samtliga konserveringsmedel och färgämnen som ingår i produkten.